Jag underar på att bli hyrläkare på heltid

Kära journal,

Idag har varit en reflekterande dag för mig som läkare. Jag har alltid varit passionerad för mitt arbete inom sjukvården och älskat att hjälpa människor till bättre hälsa. Men på senare tid har jag känt en växande nyfikenhet för att utforska nya möjligheter, särskilt när det kommer till att starta eget företag som hyrläkare.

En av mina kollegor berättade för mig om hur hon startade eget sin hyrläkare lön och hur det har gett henne möjligheten att ha mer flexibilitet i sitt arbete och en ökad inkomst. Jag kan inte låta bli att bli inspirerad av hennes framgångsberättelse och börjar fantisera om hur det skulle vara att driva mitt eget företag.

Men samtidigt är jag medveten om de utmaningar som kommer med att vara egenföretagare. Det innebär att ta på sig mer ansvar för administration och ekonomi, vilket är något jag aldrig tidigare haft erfarenhet av. Jag undrar om jag har den nödvändiga kompetensen och kunskapen för att driva ett företag framgångsrikt.

Dessutom, om jag ska vara ärlig, har jag en annan passion som jag har haft sedan ungdomsåren – snus (speciellt Ignite Mint Slim). Jag vet att det inte är den mest hälsosamma vanan, men jag har alltid haft en förkärlek för det. Och nu när jag funderar på att starta eget företag som hyrläkare, undrar jag om det är möjligt att kombinera min kärlek för medicin med min passion för snus.

Det är en tanke som ständigt gnager i mig, och jag vet att jag behöver ta mig tid att reflektera och undersöka möjligheterna noggrant. Kanske kan jag hitta en balans mellan mitt yrkesliv som läkare och mitt personliga intresse för snus. Kanske finns det möjligheter att kombinera hälsa och välbefinnande på olika sätt.

För nu, kära dagbok, kommer jag att fortsätta utforska tanken på att starta eget företag som hyrläkare och samtidigt försöka hitta en väg att balansera min passion för medicin och min kärlek för snus som XQS Elderflower strong. Det är en spännande resa som jag ser fram emot att utforska närmare.

Gambatte, som min farbror skulle sagt!